Wednesday, 16 May 2018

నా పేరు శివ (నవల),Post no:55

నా పేరు శివ (నవల),Post no:55

"హలో" అన్నాను.

"వరుణ్,ఒక పెద్ద ట్రాజెడి ఓ గంట లో జరగబోతోంది..."అన్నది ప్రియ.

"ఏమిటది"

"మా అమ్మ వాళ్ళు సంబంధం చూస్తున్నారు నాకు అని చెప్పా గదా ,వాళ్ళు రాబోతున్నారు"

"అయితే ఏమిటి దానివల్ల"

" ఏమిటి..నీకు ఎలాటి బాధ లేదా ..?వేరే వ్యక్తి తో మాటాడుతుంటే"

"బాధ దేనికి?"

"నిజంగా ఎలాటి బాధ లేదా?"

"లేదు"

"పెళ్ళి కొడుకు ని చూసే మూడ్ అసలు లేదు నాకు,అందునా ఎవరో కొత్త వ్యక్తిని"

"అలా అంటే నీ భవిష్యత్ ఎలా?"

"ఏడుపు వస్తోంది వరుణ్"

"అసలు విషయం చెప్పు"

"నీకు అర్ధం కాలేదా ?"

"ఇప్పుడు నేను ఏకాగ్రత చూపే మూడ్ లో నేను.నా కోసం ప్రవీణ్ ని విడిచిపెట్టింది యామిని.ఆమె కోసం ఇప్పుడు వెళుతున్నా"

"అంటే..నీ అర్ధం మళ్ళీ యామిని కోసం వెళుతున్నావా?"

" నేను సరిగా ఆలోచించే స్థితి లో లేను.చాలా చిక్కుముళ్ళు ఉన్నాయి నాకు.ముందు యామిని ని కలిసి ఆ తర్వాత నిన్ను కలుస్తాను"

"ఓకె...ఆల్ ద బెస్ట్"

" థాంక్స్..బాయ్"

" బాయ్"

ప్రవీణ్ ఇచ్చిన అడ్రెస్ చూశాను.ఆమె ఇల్లు వడపళని లో ఉంది.నేను ఇప్పుడున్నది మైలా పూర్ లో..!ఆటో పిలిచి ఎక్కాను.ఇప్పుడు మా ముగ్గురి గురించి ఆలోచిస్తూ సమాచారాన్ని విశ్లేషించుకుంటున్నాను.తెగిపోయిన లింక్ ల్ని కలుపుకుంటున్నాను.నా షిజోఫ్రెనియ అవస్థ లో నేను ప్రవర్తించిన విధానానికి యామిని నన్ను విడిచివెళ్ళింది.కాబట్టి ఆమెనీ తప్పనడానికి లేదు.నన్నూ అనుకోవడానికి లేదు,ఏం చేస్తున్నానో ఆ రోజుల్లో నాకూ తెలీదు కాబట్టి..!
యామిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళినందుకు ప్రవీణ్ బాధ పడుతున్నాడు.అతని తో మాట్లాడినతరువాత నా కనిపించింది ఏమిటంటే ముందర నేను అనుకున్నంత చెడ్డవాడు కాదు తను..!నిజం చెప్పాలంటే యామిని అతడిని విడిచి పెట్టి వెళ్ళడం కూడా సబబు కాదు.నా మానసిక స్థితి కారణం గా ప్రవీణ్ కి ఆమె చేరువ అయి ఉండవచ్చును.అయితే నా మీద ఉన్న కొన్ని ఫీలింగ్స్ వల్ల అతనితోనూ ఉండలేకపోయింది.

ఇపుడు యామిని ని కలిసి ఆమె ఎందుకు అలా చేసిందో తెలుసుకోవాలి.ఆటో దిగాను.ఆమె ఉండే అపార్ట్మెంట్ రోడ్ కి దగ్గర గానే ఉంది.వెళ్ళి కాలింగ్ బెల్ కొట్టాను.చాలా రెస్ట్ లెస్ గా ఉంది నా లోపల..!

"వరుణ్..! వాటె ప్లెజంట్ సర్ప్రైజ్ " తలుపు తెరిచి నేను కనబడటం తో అన్నది యామిని.

"నేను లోపలకి రావచ్చా" అడిగాను.ఆమె మొహం లో సంతోషం.

"తప్పకుండా .."

లోనికి వచ్చి సోఫా లో కూర్చున్నాను.

"నేను ఇక్కడ ఉన్నట్లు నీకెలా తెలుసు" పక్కనే కూర్చుంటూ అన్నదామె.

"నీ అద్రెస్ ప్రవీణ్ ఇచ్చాడు" చెప్పాను.

"ప్రవీణ్ ని నువు కలిశావా?"

"అవును.ప్రవీణ్ తో నీకు బ్రేక్ అప్ అయిన తవాత నాకు ఎందుకు కాల్ చేయలేదు?"


"కొన్నాళ్ళు ఇలా సింగిల్ గా ఉండడం మంచిది అనిపించింది"
"ఎలా అనిపిస్తోంది"

"బాగుంది.నీతో ఉండటానికే నేను ఇష్టపడతాను.అప్పటికి రెండు మూడు సార్లు ఫోన్ చేశాను"

"అది సరే..మరి ప్రవీణ్ ని ఎందుకు వదిలివేశావు?"

"చెప్పాలంటే అది కాంప్లికేటేడ్ విషయం"

"నాకు వివరించు"

"నిన్ను పూర్తి గా నాలోనుంచి తొలగించుకోలేకపోయాను.ప్రవీణ్ తో బాగానే ఉన్నా,మా రిలేషన్ షిప్ లో ఏదో లోపించింది.చాలా మొనాటనస్ గా డల్ గా అనిపించసాగింది.అందునా నాలాంటి మార్పు తో జీవించాలనుకునే వ్యక్తి కి..!అది అతని నుంచి పొందలేకపోయాను.ఎందుకో ఒక నెర్వస్ గా అనిపించింది.అది ఇందుకే అని చెప్పలేను"

"కంగారు పడకు..ఆ నెర్వస్ నెస్ త్వరలో పోతుంది"

"ఆలోచిస్తే..అనిపించేది ఏమంటే నీకు నాకు మధ్య అయిన గొడవలు వంటివి అతనితో లేకపోవడం కూడా ఓ కారణం కావచ్చు.కొన్ని సార్లు అలాటివి బంధం ధృఢపడటానికి సహకరిస్తాయి.మీ ఫ్రెండ్ రాం చెప్పినది కూడా కరెక్టే అనిపిస్తోంది.."

"రాం కి థాంక్స్ చెప్పాల్సిందే"

"నేను ఓ ప్రశ్న అడగాలని అనుకుంటున్నా..చెప్పు..!ఇప్పటికీ నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా?"

"ఆవును.."

"ఇప్పటికీ నా..?" (సశేషం)   

No comments:

Post a Comment