Monday, 14 May 2018

నా పేరు శివ (నవల),Post no:52

నా పేరు శివ (నవల),Post no:52

" వావ్...ఏమిటి నీకు జాబ్ వచ్చిందా,కంగ్రాట్స్" ప్రియ ఎంతో ఉద్వేగం తో పలకరించింది.

"థాంక్స్ హనీ" చిరునవ్వు తో చెప్పాను.

"మీ పేరేంట్స్ కి కూడా చెప్పావుగదా "

" ఆ...చెప్పాను"

"ఏమన్నారు వాళ్ళు"

"చాలా హేపీ గా ఫీలయ్యారు వాళ్ళు.నాకు ట్రీట్ మెంట్ చేసిన డాక్టర్ కి కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పారు ..నేను మళ్ళీ బాగవడానికి ఆయనదీ ఓ ప్రధాన పాత్ర గదా"

"ఈ లెక్కన తరచూ నువు చెన్నై రావచ్చు ..అంతే గా"

"తప్పనిసరిగా"

" మరి నాకు ఎక్కడ ట్రీట్ ఇవ్వబోతున్నావు మరి..?"

"నీ యిష్టం..ఎక్కడంటే అక్కడే"

"మారియట్ లో లంచ్ ఎలా ఉంటుంది"

" ఓ.కె. డన్"

"ఆ తర్వాత ECR మీదుగా రైడ్ ఎలా ఉంటుంది"

"దానికీ డన్"

"ఓ.కె. త్వరగా నిన్ను చూడాలని ఉంది"

"నాకూ అంతే..!ఇపుడు అజయ్ రూం దగ్గరకి వచ్చాను. రాత్రి కి ఫోన్ చేస్తా మళ్ళీ"

"మళ్ళీ ఇంకోసారి కంగ్రాట్స్..!"

"మళ్ళీ థాంక్స్"

" బాయ్.."

"బాయ్" అని ఫోన్ ఆఫ్ చేసి,అజయ్ రూం తలుపు తట్టాను.

అజయ్ తలుపు తెరిచాడు.తను దిగాలు గా ఉన్నాడు.

"ఏమిటి..ఏమయ్యింది బ్రో.." నేను అడిగాను.

"నా ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ తన్నేసింది బ్రో.." కన్నీళ్ళ పర్యంతమయ్యాడు అజయ్.

"బాధ పడకు .తప్పనిసరిగా వచ్చే ఇంటర్వ్యూ లో సెలెక్ట్ అవుతావు.ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండు" ఊరడించాను అజయ్ ని.
"చాలా కష్టమే బ్రో.నా టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ దెబ్బ తింది.మొదటి మూడు ఏళ్ళు చదువు ని నిర్లక్ష్యం చేశాను.దాన్నంతటిని కలిపి ఈ ఒక్క ఏడాది లో ఎలా పుంజుకోగలను.ఇక నేనింతే బ్రో.ఇలా జాబ్ లేకుండా మిగిలిపోవడమే..!నా తల్లిని ఇంకా మిగతా కుటుంబాన్ని ఎలా చూసుకోవాలో ఏమిటో.."  అనంటూ అజయ్ తన తల నా భుజం మీద పెట్టి ఏడవసాగాడు.

"ఇక ఏ ఇంటర్వ్యూ లోనూ చాన్స్ లేదంటావా?"

"అసలు లేదు బ్రో"

వరసగా నాలుగు ఇంటర్వ్యూ ల్లో అజయ్ ఫెయిల్ అయ్యాడు.ఈ రోజు దానితో కలుపుకొని.నాకు తెలుసు అతని బాధ.చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది అతని కుటుంబం.అర్కిటెక్చర్ లో తనకి నాలెడ్జ్ లేకపోతేనేం వేరే ఫీల్డ్ లో వెదకవచ్చుగదా అనిపించింది.

" ఆ..నాకు ఓ ఐడియా వచ్చింది బ్రో" అతని భుజం తడుతూ అన్నాను.

"ఏమిటది" అజయ్ కన్నీళ్ళు తుడుచుకున్నాడు.

"నువు చదివిన ఆర్కిటెక్చర్ కాకుండా వేరే రంగం లో జాబ్ చేయగలవా"

"చేయగలను,కాని వేరే పని నాకేం తెలుసని.."

"సేల్స్ ఫీల్డ్ లో నువు చేరవచ్చు.రాం ని వాళ్ళ కంపెనీ లోకి నిన్ను రిఫర్ చేయమని చెబ్దాం ఆగు"

"ఒక స్టూడెంట్ కి పెన్ కూడా అమ్మలేను.అలాంటిది లక్షల ఖరీదు చేసే ఉత్పత్తుల్ని నేను ఎలా అమ్మగలను బ్రో"

"రాం నీకు గైడెన్స్ ఇస్తాడులే ,కంగారు పడకు"

"ఒక నెల రోజుల్లో బయటకి వెళ్ళగొడతారు నన్ను..అది ఖాయం"

" హ్మ్మ్" ఆలోచించసాగాను.ఒక ఆలోచన తట్టింది.

"కాల్ సెంటర్ లో నువు పని చేస్తావా..?" అడిగాను అజయ్ ని.

"అంటే ఏం చేయాలి నేను" ప్రశ్నించాడు అజయ్.

" అంటే వచ్చే ఫోన్ కాల్స్ కి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి.పరిష్కారాలు చెబుతుండాలి"

" ఎలాంటివాటికి"

"అది వివిధ కంపెనీల్ని బట్టి ఉంటుంది"

"నా సమస్య నేను పరిష్కరించుకోలేను. అలాటిది...! నాకు తెలిసింది ఆ మాదక ద్రవ్యాలు వాడి నాశనం అవడమే"

"దాని గురించి వర్రీ గాకు.నీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు"

"అలాగా"

" వాళ్ళకి కావలసింది చక్కని కమ్మ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్న అభ్యర్థి.నీకు మంచి ఆంగ్ల పరిజ్ఞానం ఉంది.అది తిరుగులేని ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది"

"అంటే నాకు జాబ్ వస్తుందా బ్రో" ఇంతసేపటికి నవ్వుతూ అడిగాడు అజయ్.

"నూరు శాతం" థంస్ అప్ పెట్టి చెప్పాను.

"మరి ఇంటర్ వ్యూ అరేంజ్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు?"

"వరుణ్ ఉన్నప్పుడు నీకేమిటి భయం..నాకు వదిలిపెట్టు"

"అక్కడ పని చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా నీకు తెలుసా"

"అవును,తెలుసు.ఆమె పేరు ప్రియ.." చెప్పాను. (సశేషం)     

No comments:

Post a Comment