Thursday, 24 May 2018

నా పేరు శివ (నవల),Post no:62

నా పేరు శివ (నవల),Post no:62

"ఓ..తప్పకుండా"అన్నాను.

"ఏం మాటాడుకుంటున్నారు మీరంతా" ప్రియ అడిగింది.

"మేము కర్మ గురించి మాటాడుకుంటున్నాము.రాం అంటున్నాడూ తను గత జన్మ లో బాగా మంచి పనులు చేశాడట.నేను నా సంగతి చెప్పబోతున్నాను" నేను చెప్పాను.

"ఇంటరెస్టింగ్ గా ఉన్నదే"

"రా నువు ఇక్కడ కూర్చో" నా పక్కన చోటిచ్చాను.ఆమె పై చేతులు వేసి మాటాడసాగాను.

" గత జన్మ విషయానికి వస్తే తప్పకుండా నేను చెడు నే ఎక్కువ చేసి ఉంటాను.ఎందుకంటే ఈ జన్మ లో ఎన్ని బాధలు పడ్డాను.నాకు ఉన్న చానా వాటిని పోగొట్టుకున్నాను.చివరకి సూసైడ్ చేసుకునే స్థితి కి చేరుకున్నాను.అయితే వీటిని కవర్ చేసే విధంగా చాలా మంచి కూడా చేసి ఉంటాను.ఈ దీన స్థితి కి రాకపోతే ప్రియ లాంటి అద్భుతమైన అమ్మాయిని నేను కలుసుకోగలిగేవాడినా..?ఆ విధంగా నేను చాలా అదృష్టవంతుడిని.ఇప్పటి ఈ జీవితాన్ని ఆనందిస్తున్నాను.కధ సుఖాంతమయింది" చెప్పాను !

అజయ్,రాం చప్పట్లు కొట్టారు.

"ఒక చివరి మాట" అన్నాను.

"ఏమిటి?" వాళ్ళిద్దరూ అడిగారు.

"ఆ రోజుల్లో జీవితం పట్ల ఉన్న అసంతృప్తి కి విరుగుడు గంజాయి మాత్రమే అనుకున్నాం గదా?"

"అవును" రాం అన్నాడు.

"ఆ ఎమోషన్స్ ఇప్పుడు పోయాయి.ఇపుడు నాకు జీవితం ఒక బర్డెన్ కాదు.ఒక విలువైన బహుమతి అని తెలుసుకున్నాను.దీని మనం పూర్తి గా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.థాంక్స్ ప్రియ కి..నో థాంక్స్ గంజాయి కి..!నాలో ఈ మార్పు కి కారణమైన  ప్రియ...ఐ లవ్ యూ" చెప్పాను.

"ఐ లవ్ యూ టూ " ప్రియ అంది.

"ఒక సామెత తో ఈ చర్చ ని ముగిస్తాను" అన్నాను.

"ఏమిటది" అజయ్ ఆసక్తి గా అడిగాడు.

" గతం లోని మంచి రోజులు భవిష్యత్ లో చెడు రోజులు అవుతాయి"

*  *   *   *   *
మిత్రులతో కాలక్షేపం అయిపోయిన తరువాత,ప్రియ ని వాళ్ళ ఇంటిలో దింపి రావడానికి వెళ్ళాను.వాళ్ళ అమ్మ నన్ను సాదరంగా ఆహ్వానించింది.అలాగే ఆమె చేసిన ఆపిల్ జ్యూస్ కూడా ఇచ్చింది.

"ఎలా ఉంది జ్యూస్"  అడిగింది ఆమె.

"ఆంటీ ..చాలా బాగుంది" నిజమే చెప్పాను.

"మా అమ్మ దానిమ్మ జ్యూస్ చేయడం లో స్పెషలిస్ట్.అంతదాకా నువు వెయిట్ చేయాలి" అంది ప్రియ.

"సరే..దానికోసం ఎదురు చూస్తాను" చెప్పాను.

"వరుణ్..నేను స్నానం చేసి వస్తా ...అలసట గా ఉంది" చెప్పింది ప్రియ.

"తప్పకుండా" కానివ్వమన్నాను.

"అమ్మా..వరుణ్ తో మాటాడుతూ ఉండు.." ప్రియ చెప్పింది వాళ్ళ అమ్మ తో.

"తప్పకుండానమ్మా..!.." అన్నది ఆంటి.ప్రియ టవల్ ఇంకా మిగతా డ్రెస్ పట్టుకుని వెళ్ళిపోయింది.

"ఏమిటి..నీ ఫ్రెండ్స్ తో బాగా గడిచిందా?" అడిగింది నన్ను ఆంటి.

" "అవును ఆంటి.ఎంగేజ్ మెంట్ తర్వాత వాళ్ళతో ఎక్కువ సమయం గడపలేకపోయాను.ఈ రోజు ఆ లోటు తీరింది" చెప్పాను.

"ఏమి మాట్లాడారేం?" అడిగిందామె.

"ప్రియ దక్కడం నా అదృష్టం అని చెప్పాను"

"ఆ విషయం లో నేను గర్వం గా ఫీలవ్వుతాను..ఆ తీరు లో పెంచినందుకు"

"మీకు ఆ హక్కు పూర్తిగా  ఉంది.మీ కర్తవ్యం మీరు బాగా నిర్వహించారు"

"థాంక్స్.తినడానికి ఏమైనా కావాలా?"

"ఇందాకే ప్రియ గోబీ మంచూరియా చేసింది మా యింటి లో.!చవులూరించే విధంగా ఉన్నది.మంచి గా నేర్పించారు వంట.అందుకు మీకు థాంక్స్ చెప్పాలి" మనసు లో విషయం చెప్పాను.

"పొగడటం లో మీరంతా మంచి ప్రవీణులు" అన్నది ఆంటి.

"మై ప్లెజర్"

"సరే గాని..ఓ సీరియస్ విషయం అడుగుతాను...ఫర్లేదుగా?" అన్నది ఆంటి.

"చెప్పండి ఆంటీ"

"ఆ రాత్రి ఇంకా నాకు గుర్తుంది.నువు వేరే అమ్మాయిని ప్రేమించాను అని ప్రియ తో చెప్పినపుడు ఎంత రచ్చ రచ్చ చేసిందో ..అంత బాధ పడటం నా లైఫ్ లో ఎప్పుడూ చూడలేదు.నీ భాగస్వామి గా ఉండటానికి ప్రియ కి అర్హత లేదా?"

"నేను అప్పుడు చెప్పింది అబద్ధం.ఆమె కు నా పట్ల ప్రేమ ఇంకా పెరగాలనే అలా అన్నాను.మీరు క్షమించారనే అనుకుంటున్నాను"

"క్షమించాను.కాని ప్రియ ని ఆ విధంగా నువు బాధించి ఉండగూడదు.నువు తన వద్దకి వచ్చేదాకా పెళ్ళి అనేదే చేసుకోనని భీష్మించుకు కూర్చుంది.అలా మా అమ్మాయిని చూడటం నాకు బాధ గా అనిపించింది.నేనూ నా వయసు లో ఉన్నప్పుడూ అలాగే ప్రవర్తించాను..విచక్షణా శక్తి అనేది ఉండదు..."

"నేను అదృష్టవంతుడిని ఆ విధంగా ప్రేమించే భార్య దొరకడం" అన్నాను.

"ఆ రాత్రి అంతా దేవుడిని ప్రార్దిస్తూనే కూర్చున్నా ..ఇంకా దేవుడిని ఏమి కోరుకున్నానంటే..?"

"చెప్పండి"

"నా బాధ అంతా ఆ శివుడి పాదాల చెంతనే పెట్టి వేడుకున్నాను.అయిదు  గంటల పాటు పచ్చి నీళ్ళు కూడా ముట్టకుండా ప్రార్దించాను నా కూతురు కోరుకున్న వ్యక్తి తో ఆమె పెళ్ళి జరగాలని..!నా మొరని ఆయన ఆలకించి ఇదిగో నిన్ను ఇలా పంపాడు"

"అది అంతా మీ మంచితనం ఆంటి"

" దేవుడు ఉన్నాడు.అవసరమైనప్పుడు మొరల్ని ఆలకించి మనుషుల రూపం లోనే ఆయన సమాధానమిస్తాడు.నా విషయం లో అది నువ్వే..!నా కూతురు జీవితాన్ని కాపాడావు.నువు మనిషి రూపం లో ఉన్న శివుడివి.నువు దేవుడివి"

ఆ మాట వినగానే నా కళ్ళు అలా మూసుకున్నాను.దైవిక సత్యం ఏదో నాలో మెరిసింది.ముందు ఆ గాయత్రి ,ఆ తర్వాత ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్,ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ప్రియ వాళ్ళ అమ్మ,అంతకు ముందు అజయ్ ..వీళ్ళంతా నన్ను శివుడనే అన్నారు.ఒకటిన్నర ఏడాది లో ఒకరికొకరు సంబంధం లేని వ్యక్తులు పైగా..!గుణ మాటల్లో చెప్పాలంటే ఏదో ప్రోబబిలిటి థియరి కి దగ్గరగా ఉన్నట్లుందే..!

సరే గాయత్రి అన్నప్పుడు ఏదో అనుకోని విధంగా జరిగింది అనుకోవచ్చు.పోలీస్ ఆఫీసర్ అన్నప్పుడు కో ఇన్సిడెన్స్ అనుకోవచ్చు.అజయ్ నన్ను శివా అన్నప్పుడు నా హెల్త్ బాగానే ఉందే..!మళ్ళీ ఇపుడు ఆంటీ కూడా అదే మాట..!నా కళ్ళు తెరుచుకున్నట్లయింది.

నేను శివుని  గా అందరి చేత సంభావింపబడకమునుపే నేను అనుకున్నది రైటే.నేను షిజోఫ్రెనిక్ కాదు.అసలు మనుషుల్లో ఆ షిజోఫ్రెనిక్ గుణాన్ని పెంపొందించేది నేనే.నాకు జరిగిన డయాగ్నసిస్ సరిగా జరగలేదు.నాకు మతి పోయిందని ఇంట్లో వాళ్ళు,మిత్రులూ అనుకున్నదంతా అబద్ధమే..!నిజం వేరే గా ఉన్నది..!

అయితే నిజం ఏమిటి..?

నేను దేవుడినా?

నేను కళ్ళు తెరిచాను.గుణ నా ఎదురుగా ఉన్నాడు.ఆంటీ పక్కన నిలబడి..!నాకేసే చూస్తున్నాడు.

"నువ్వు ఎవరు?" అతను చిన్నగా అడిగాడు.

"నేను శివుడి ని" సమాధానమిచ్చాను.

(సమాప్తం)  

No comments:

Post a Comment